Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
v

Změny v rozvrhu Tuesday 2. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Boháč Miloš
1 odpadá Fy 1.A (cv2) zrušeno
2 odpadá Fy 1.A (cv2) zrušeno
3 odpadá Fy 3.P (Aj2) zrušeno
Fibigerová Lenka
3 odpadá Cj 5.P (cv1) zrušeno
4 odpadá Cj 5.P (cv2) zrušeno
5 navíc Cj 5.P DisV za odpadlou
Havrdová Lucie
6 odpadá Fy 2.A (cv2) zrušeno
7 odpadá Fy 2.A (cv2) zrušeno
Kalfusová Monika
3 výměna << Bi 5.P DisV z 1.3. 1. hod
3 výměna >> Ma 5.P (cv2) na 1.3. 1. hod
4 přesun >> Ma 5.P (cv1) na 7. hod
7 přesun << Ma 5.P (cv1) DisV z 4. hod
Kulhánek Jiří
6 přesun >> De 4.P na 7. hod
7 přesun << De 4.P DisV z 6. hod
Kulhánková Váchová Jana
1 odpadá Ch 1.A (cv1) zrušeno
2 odpadá Ch 1.A (cv1) zrušeno
Miler Vít
1 změna Tv 3.A (Chl)+ zrušeno
8 změna Tv 2.A (Chl)+ zrušeno
Milerová Miroslava
1 odpadá Tv 7.P (Dív) zrušeno
3 odpadá Tv 8.P (Dív) zrušeno
7 odpadá Tv 5.P (Dív) zrušeno
9 odpadá Tv 6.P (Dív) zrušeno
Nymsa Karel
5 odpadá IKT 3.A (Chl) zrušeno
6 navíc IKT 3.A DisV za odpadlou
6 odpadá IKT 3.A (Dív) zrušeno
Pelouchová Hana
3 odpadá Ch 3.P (Aj1) zrušeno
6 odpadá Bi 2.A (cv1) zrušeno
7 odpadá Bi 2.A (cv1) zrušeno
Stejskalová Eva
4 přesun << Vv 5.P (Vv) DisV z 9. hod
4 přesun >> Cj 8.P na 6. hod
6 přesun << Cj 8.P DisV z 4. hod
9 přesun >> Vv 5.P (Vv) na 4. hod
Šimečková Lucie
2 odpadá Tv 4.A (Dív) zrušeno
4 odpadá Tv 3.A (Dív) zrušeno
7 odpadá Tv 1.A (TvD) zrušeno
8 odpadá Tv 2.A (Dív) zrušeno
Šimek Pavel
2 přesun >> Ch 2.P na 1.3. 4. hod
Trčka Jan
2 změna Tv 4.A (Chl)+ zrušeno
5 změna Tv 1.A (TvCH)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Ch cv1 odpadá (Ka)
1 Fy cv2 odpadá (Bo)
2 Ch cv1 odpadá (Ka)
2 Fy cv2 odpadá (Bo)
5 Tv TvCH odpadá (Tr)
7 Tv TvD odpadá (Ši)
2.A
6 Fy cv2 odpadá (Ha)
6 Bi cv1 odpadá (Pe)
7 Fy cv2 odpadá (Ha)
7 Bi cv1 odpadá (Pe)
8 Tv Dív odpadá (Ši)
8 Tv Chl odpadá (Mr)
2.P
2 Ch přesun >> na 1.3. 4. hod
3.A
1 Tv Chl odpadá (Mr)
4 Tv Dív odpadá (Ši)
5 IKT Chl odpadá (Nm)
6 IKT DisV navíc Nm
6 IKT Dív odpadá (Nm)
3.P
3 Fy Aj2 odpadá (Bo)
3 Ch Aj1 odpadá (Pe)
4.A
2 Tv Dív odpadá (Ši)
2 Tv Chl odpadá (Tr)
4.P
6 De přesun >> na 2.3. 7. hod
7 De DisV přesun << Ku z 6. hod
5.P
3 Bi DisV výměna << Kf z 1.3. 1. hod
3 Cj cv1 odpadá (Fi)
3 Ma cv2 výměna >> na 1.3. 1. hod
4 Vv Vv DisV přesun << Sj z 9. hod
4 Cj cv2 odpadá (Fi)
4 Ma cv1 přesun >> na 2.3. 7. hod
5 Cj DisV navíc Fi
5 Tv Chl odpadá (Tr)
7 Ma cv1 DisV přesun << Kf z 4. hod
7 Tv Dív odpadá (Mi)
9 Vv Vv přesun >> na 2.3. 4. hod
6.P
8 Tv Chl odpadá (Mr)
9 Tv Dív odpadá (Mi)
7.P
1 Tv Dív odpadá (Mi)
1 Tv Chl odpadá (Mr)
8.P
2 Tv Chl odpadá (Tr)
3 Tv Dív odpadá (Mi)
4 Cj přesun >> na 2.3. 6. hod
6 Cj DisV přesun << Sj z 4. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou