Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 6.1.2020
Rozvrh hodin - třída: 1.A
 
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
Po
 
Ze
Ku
Z
Cj
Sj
Vv
Bi
Pe
BiP
SV
Go
P
De
Dr
1.A
Nj
Ne
Nj2
Ju1
Nj
Da
Nj3
Ju2
Špj
Du
Šj
P
 
 
 
Út
 
Aj
Ne
Aj1
Z
Aj
Rp
Aj2
Ju3
Aj
Kc
Aj3
Ju2
Aj
Bn
Aj4
Ju1
Cj
Sj
cv1
Vv
Ma
Ha
cv2
FyP
Ma
Ha
cv1
1.A
Cj
Sj
cv2
Vv
Ch
Šm
ChP
Tv
Ši
Dív
Tv
Tv
Nk
Chl
H
IKT
Nm
cv1
VT1
IKT
Nm
cv2
VT1
Ma
Ha
FyP
Fy
Ha
FyP
St
 
Cj
Sj
Vv
De
Dr
1.A
Ch
Šm
ChP
Nj
Ne
Nj2
Ju2
Nj
Da
Nj3
1.A
Špj
Du
Šj
S
SV
Go
P
Hv
Ch
Hv
HV
Vv
Ma
Vv
Vv
Hv
Ch
Hv
HV
Vv
Ma
Vv
Vv
Bi
Pe
BiP
Čt
 
Tv
Ši
Dív
H
Tv
Nk
Chl
Tv
IKT
Nm
cv1
VT1
Ma
Ha
cv2
1.A
Ma
Ha
cv1
1.A
IKT
Nm
cv2
VT1
Aj
Ne
Aj1
Z
Aj
Rp
Aj2
Ju3
Aj
Kc
Aj3
Ju2
Aj
Bn
Aj4
Ju1
 
Ze
Ku
Z
SX: Fy
Ha
FyP
LM: Bi
Pe
ChP
De
Dr
Kva
 
 
S: Fy
Ha
cv1
FyL
LM: Ch
Šm
cv1
ChL
X: Bi
Pe
cv1
BiL
M: Bi
Pe
cv2
BiL
SX: Ch
Šm
cv2
ChL
L: Fy
Ha
cv2
FyL
X: Bi
Pe
cv1
BiL
LM: Ch
Šm
cv1
ChL
S: Fy
Ha
cv1
FyL
L: Fy
Ha
cv2
FyL
SX: Ch
Šm
cv2
ChL
M: Bi
Pe
cv2
BiL
Aj
Ne
Aj1
Z
Aj
Rp
Aj2
Ju3
Aj
Kc
Aj3
O
Aj
Bn
Aj4
Ju1
Nj
Ne
Nj2
Ju3
Nj
Da
Nj3
1.A
Špj
Du
Šj
Se
Ma
Ha
1.A
Fy
Ha
1.A